lò con thoi

lò con thoi, trong đó có lò đưa đón nhiệt độ cao, lò nung con thoi sứ điện, ghế vệ sinh lò con thoi gốm là một lò liên tục, tương tự như cấu trúc của một bao diêm. xe lò bị sa thải trong lò, và sau đó nó được kéo ra theo hướng ngược lại sau khi lò đang đốt cháy. xe lò giống như một con thoi, vì vậy nó được gọi là kiln.shuttle đưa đón lò được một lò liên tục, có thể không chỉ đáp ứng các yêu cầu của sản xuất quy mô lớn liên tục, mà còn được sử dụng cho sản xuất liên tục quy mô nhỏ. các phương thức sản xuất và sắp xếp thời gian là bổ sung rất flexible.in đến ngược ngọn lửa lò nung hoạt động linh hoạt chung, để đáp ứng những lợi thế của một loạt các sản xuất, tàu con thoi lò, lò và các sản phẩm của làm mát một phần có thể được thực hiện bên ngoài lò, không chỉ cải thiện điều kiện làm việc, mà còn rút ngắn thời gian doanh thu của lò.

Để lại tin nhắn của bạn

Gửi Yêu cầu Bây giờ
Gửi Yêu cầu Bây giờ