lò nung pusher

lò pusher là một loại đường hầm lò điện với tấm đẩy như mode.its truyền nguyên tắc làm việc là khu vực nhiệt độ thấp, vùng nhiệt độ ổn định và vùng làm mát của cơ thể lò tạo thành chu kỳ bắn, và đẩy chế độ phối hợp đáp ứng chu trình thiêu kết và xử lý khí quyển demand.applicable: không khí, nitơ, oxy, hydro, đặc nitơ-hydro mixturethe of1. nhiệt độ cao: đẩy tấm lò là một loại lò sản xuất liên tục rộng rãi used.its nhiệt độ hoạt động có thể đạt 1.750 degrees.2. độ kín khí tốt: vì cấu trúc của nó, tấm đẩy lò có độ kín không khí tốt hơn các loại lò khác trong sản xuất liên tục chung của chúng ta kilns.in thư mục này, chúng tôi giới thiệu sản phẩm pusher lò của chúng tôi, bao gồm lò tấm đẩy, lò khí quyển tấm đẩy, đẩy đôi tấm lò.

Để lại tin nhắn của bạn

Gửi Yêu cầu Bây giờ
Gửi Yêu cầu Bây giờ